master's thesis
Korporacijsko upravljanje i nadzorni odbor – utjecaj sastava nadzornog odbora na uspješnost poslovanja

Marija Ivurin (2015)
University of Zagreb
Faculty of Organization and Informatics
Department of Organization