undergraduate thesis
Primjena odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama – analiza web mjesta jedinica područne (regionalne) samouprave

Ilirijana Bobetko (2015)
University of Zagreb
Faculty of Organization and Informatics
Department of Computing and Technology