undergraduate thesis
Pokazatelji uspješnosti poslovanja poduzeća na primjerima hrvatskih poduzeća

Nikola Kumek (2008)
University of Zagreb
Faculty of Organization and Informatics Varaždin