Pages

Effect of source-code preprocessing techniques on plagiarism detection accuracy in student programming assignments
Effect of source-code preprocessing techniques on plagiarism detection accuracy in student programming assignments
Matija Novak
Plagiarism is a serious problem in academia and students cheat for various reasons, but whateverthereasonsuchbehaviourshouldnotbeaccepted. Whileitiseasytocontrolplagiarism in classrooms with few students it can be a challenge to do it in a classroom with one hundred students or more. To help teacher detect plagiarism similarity detection tools are built, usually called plagiarism detection tools. While in academia plagiarism can be done in many areas the two most common are textual and...
Evaluacija tehnika otkrivanja kontrasta za potrebe selekcije atributa radi klasifikacije
Evaluacija tehnika otkrivanja kontrasta za potrebe selekcije atributa radi klasifikacije
Dijana Oreški
Zadnja dva desetljeća ogroman je porast količine podataka koji se pohranjuju u digitalnom formatu. Zahvaljujući današnjim tehnologijama prikupljanje podataka prestaje biti problem, a u fokus zanimanja dolazi njihova analiza i dobivanje vrijednih informacija iz podataka (znanja). Centralno za taj problem je proces otkrivanja znanja u podacima. Proces se sastoji od nekoliko koraka, a priprema podataka koja obuhvaća čišćenje podataka i selekciju atributa...
Hibridna metoda otkrivanja zlonamjernih programa
Hibridna metoda otkrivanja zlonamjernih programa
Toni Gržinić
Maliciozni ili zlonamjerni programi predstavljaju danas najvecu prijetnju poslovnim organizacijama diljem svijeta, a razvijaju se prvenstveno s ciljem krađe podataka te omogucuju krađu podataka i novaca od svojih žrtava. U svijetu gotovo da ne postoji poslovna organizacija ili kucni korisnik koji se nije susreo s malicioznim kodom, a u novije vrijeme brojnim štetama prouzrocenim zlonamjernim programima pribrajaju se i slucajevi iz Hrvatske. Zadnjih godina zlonamjerni programi poput...
Hibridne tehnike kombinatorne optimizacije temeljene na genetskim algoritmima s primjenom na odabir atributa u ocjenjivanju kreditnog rizika građana
Hibridne tehnike kombinatorne optimizacije temeljene na genetskim algoritmima s primjenom na odabir atributa u ocjenjivanju kreditnog rizika građana
Stjepan Oreški
Hibridne tehnike kombinatorne optimizacije predstavljaju rastuće područje istraživanja, namijenjeno za rješavanje složenih problema kombinatorne optimizacije. U prvom dijelu ove disertacije, usredotočiti smo se na metodološku pozadinu hibridnih tehnika kombinatorne optimizacije, usmjeravajući posebnu pozornost na važne koncepte u području kombinatorne optimizacije i računske teorije složenosti, kao i na strategije hibridizacije koje su važne pri...
Informatizacija muzejske djelatnosti u funkciji muzejskog predmeta
Informatizacija muzejske djelatnosti u funkciji muzejskog predmeta
Ljiljana Kolešnik
Rad daje pregled dosadašnjih rezultata informatizacije muzejske djelatnosti unutar svjetske muzejske zajednice, s posebnim osvrtom na rad međunarodnih i nacionalnih organizacija za promicanje i koordinaciju ovog procesa. Razmatraju se osnovni problemi kojima se muzejska zajednica bavila tijekom proteklih trideset godina (standardizacija, razmjena podataka), te ukazuje na nove, koji su se nedavno pojavili razvojem tehnologije optičkih medija i njihovim uvođenjem u muzejsku praksu....
Integracija generativnog programiranja i skriptnih jezika
Integracija generativnog programiranja i skriptnih jezika
Danijel Radošević
Doktorska disertacija bavi se integracijom dviju danas aktualnih tehnologija na području programiranja, generativnog programiranja i jezika skripata na način da je izrađen koncept generativnog programiranja temeljen na jezicima skripata. Za razliku od sličnih projekata u svijetu, ovdje je naglasak stavljen na izradu grafičkog modela koji omogućuje modeliranje generatora aplikacija, te na generativnom razvoju, kao postupku paralelnog razvoja aplikacija i generatora. Time se postiže...
Integracijski okvir primjene uzoraka u razvoju programskog proizvoda temeljenom na modelima
Integracijski okvir primjene uzoraka u razvoju programskog proizvoda temeljenom na modelima
Ruben Picek
Nastajanjem novih tipova programskih proizvoda raste i potreba za otkrivanjem suvremenijih i kvalitetnijih metodoloških načina njihova razvoja. Disertacija se temelji na trenutno najaktualnijoj paradigmi razvoja programskog proizvoda poznatoj pod nazivom razvoj temeljen na modelima i istražuje mogućnosti primjene uzoraka u toj paradigmi. Kako je u metodološkom pristupu razvoju programskog proizvoda nužno koristiti proces razvoja, radom je utvrđeno jesu li i kako postojeći procesa...
Izgradnja modela za automatiziranu i poboljšanu iskoristivost postojećih računalnih resursa poslužitelja
Izgradnja modela za automatiziranu i poboljšanu iskoristivost postojećih računalnih resursa poslužitelja
Dino Alagić
Zbog ubrzanog razvoja informacijske tehnologije su nastali složeni sustavi kao što su računarstvo u oblaku. Navedeni sustavi najčešće moraju imati visoku razinu dostupnosti podataka, odnosno moraju osigurati neprekidni rad poslovnih sustava. Kako bi se to postiglo prisutni su visoki kapitalni i operativni troškovi podatkovnih centara koji su neophodni za ovakvu vrstu usluga. Mnogobrojna istraživanja na ovu temu ukazuju kako su poslužitelji glavni uzročnici visokih troškova...
Izgradnja otvorenog okvira za uspostavu i očuvanje lanca dokaza u forenzičkoj analizi digitalnih dokaza
Izgradnja otvorenog okvira za uspostavu i očuvanje lanca dokaza u forenzičkoj analizi digitalnih dokaza
Jasmin Ćosić
Krajnji cilj svake digitalne forenzičke istrage je zakonito pribavljen digitalni dokaz i prihvaćen od strane suda. To znači da svaki dokaz mora biti prikupljen kroz proces digitalne forenzičke istrage, a koji ne može početi bez naredbe suda, tužiteljstva ili uprave ukoliko se radi o internim istragama u poduzećima. U samom procesu digitalne forenzičke istrage mora se sačuvati i dokazati nepovredivost digitalnog dokaza kroz dokazivanje nepovredivosti lanca dokaza. To znači da se...
Managing and Leading Change in Higher Education Institutions
Managing and Leading Change in Higher Education Institutions
Slaven Mihaljević
Due to the peculiarities of higher education, change management in them is significantly differentiates change management in the business environment and companies. As universities invest large resources in reform with often uncertain or unsuccessful results, there is a need to find an effective and purposeful way of managing change in higher education. The research problem studying this doctoral thesis is, therefore, organizational change and change management in higher education. In the...
Measuring the success of the interactive mobile information systems at the individual level of use
Measuring the success of the interactive mobile information systems at the individual level of use
Ana Ćorić Samardžija
Information technology is not only crucial for the success of commercial business, but also an important part of individuals daily activities. There are many technological solutions used to make our life easier. However, not every technological solution is successful. The research into the meaning of success regarding the interactive mobile information systems, benefits both science and industry. This dissertation deals with the improvements to the DeLone and McLean information systems...
Medium access control protocol for visible light communication in vehicular communication networks
Medium access control protocol for visible light communication in vehicular communication networks
Boris Tomaš
Recent achievements in the automotive industry related to lighting apparatuses include the use of LED or laser technology to illuminate the vehicle environment. This advancement resulted in greater energy efficiency and increased safety with selective illumination segments. A secondary effect was creating a new field for researchers in which they can utilize LED fast modulation using the Pulse Width Modulation (PWM) signal. Using LED to encode and transmit data is a relatively new and...

Pages