Pages

Methodological Framework of Improving the Governance of Project Portfolios by Agile and Lean Methods
Methodological Framework of Improving the Governance of Project Portfolios by Agile and Lean Methods
Goran Banjanin
Predmet istraživanja su metodike upravljanja projektnim portfeljem i mogućnost njihovog poboljšanja, na temelju obogaćivanja agilnim i lean (vitkim, okretnim) konceptima i metodama. Postojeći modeli i procesi upravljanja projektnim portfeljima koriste tradicionalne principe, procedure, planiranje i metode nadzora. Međutim, iako se radi o području intenzivnih istraživanja, agilno i lean upravljanje je relativno novo područje za koje još uvijek nedostaju odgovarajuće spoznaje i...
Metoda analize otpornosti i kvalitete lozinki zaštićenih pomoću kriptografskih jednosmjernih funkcija
Metoda analize otpornosti i kvalitete lozinki zaštićenih pomoću kriptografskih jednosmjernih funkcija
Tonimir Kišasondi
Najpopularnija metoda autentikacije korisnika u informacijskim sustavima jest primjena lozinki. Svaka lozinka koju napadač ili maliciozni kod može jednostavno pogoditi slaba je i sustav čini ranjivim. Administratori sustava i analitičari za sigurnost koriste metode pronalaženja slabih lozinki kako bi mogli proaktivno štititi informacijski sustav. Prilikom analize sustava u kojem se želi otkriti slabe lozinke, uvijek je poželjnija metoda koja uz manji utrošak ...
Metoda evaluacije pouzdanosti biometrijskih sustava
Metoda evaluacije pouzdanosti biometrijskih sustava
Zoran Ćosić
Biometrijski sustavi ulaze u sve češću i rašireniju uporabu od 2003. godine, kada naputak o primjeni istih, u domeni uporabe u svrhu jačanja nacionalne sigurnosti, biva ugrađen u strategiju nacionalne sigurnosti EU, SAD te mnogih drugih zemalja. Motivi za primjenu biometrijskih sustava, posebno u domeni mjera nacionalne sigurnosti, često otvaraju niz pitanja iz područja povjerenja u svrhu korištenja prikupljenih podataka čime se u mnogim situacijama zadire u sferu potencijalnog...
Metoda umjetne inteligencije za rudarenje podacima iz vremenskih serija iimplementacija na ljudskom EKG signalu
Metoda umjetne inteligencije za rudarenje podacima iz vremenskih serija iimplementacija na ljudskom EKG signalu
Marko Velić
Tehnološki razvoj u modernom društvu kao jednu od posljedica ima i povećan broj generiranih podataka čija brojnost predstavlja značajan tehnički i znanstveni izazov u smislu pohrane i obrade.Za podatke koji u sebi ne sadrže vremensku komponentu, metode i tehnike za pohranu i analizu su veoma razvijene, ali za podatke koji su producirani slijedno ovo je još uvijek izazov. Podaci u vremenskim serijama nisu podobni za analizu klasičnim statističkim metodama jer je svaki podatak...
Metoda vrednovanja tehničke i pedagoške upotrebljivosti sustava e-učenja kod akademskog mješovitog oblika učenja
Metoda vrednovanja tehničke i pedagoške upotrebljivosti sustava e-učenja kod akademskog mješovitog oblika učenja
Dijana Plantak Vukovac
Doktorska disertacija bavi se problematikom vrednovanja upotrebljivosti u području e-učenja jer su dosad provedena istraživanja utvrdila nedostatak sveobuhvatnih metoda vrednovanja kojima se može identificirati širi spektar problema tehničke upotrebljivosti sustava e-učenja i pedagoške upotrebljivosti obrazovnih sadržaja iz perspektive osnovnih sudionika e-učenja, nastavnika i učenika. U teorijskom dijelu disertacije analizirani su i sistematizirani razni parametri...
Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0
Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0
Tihomir Orehovački
U sklopu ovog doktorskog rada oblikovana je metodologija koja omogućava vrjednovanje svih relevantnih pragmatičnih i hedonističkih atributa kvalitete u korištenju Web 2.0 aplikacijama. Nakon što su manifestne varijable namijenjene vrjednovanju spomenutih atributa identificirane pregledom literature, istima je primjenom metode sortiranja karata utvrđena sadržajna valjanost. Hijerarhijska klaster analiza rezultirala je konačnim skupom od 38 sadržajno valjanih atributa ...
Mjerenje izravnih učinaka e-poslovanja u malim i srednjim poduzećima na temelju generičkih procesnih modela
Mjerenje izravnih učinaka e-poslovanja u malim i srednjim poduzećima na temelju generičkih procesnih modela
Igor Pihir
U ovom doktorskom radu istražena je problematika mjerenja i procjene izravnih učinaka primjene e-poslovanja u malim i srednjim poduzećima (MSP). Promatranje razmjena strukturiranih elektroničkih dokumenata u procesnom ciklusu od narudžbe do plaćanja (eng. order-to-payment cycle) u komunikaciji poduzeća s poduzećem (B2B). Pregledom literature prepoznate su metode modeliranja i simulacije procesa uz primjenu TDABC metode obračuna troškova kao ...
Modeliranje uspjeha studenata rudarenjem podataka iz hibridnog okruženja za učenje uz primjenu analize vremenskih nizova u frekvencijskoj domeni
Modeliranje uspjeha studenata rudarenjem podataka iz hibridnog okruženja za učenje uz primjenu analize vremenskih nizova u frekvencijskoj domeni
Jasna Gamulin
Svaki pristup studenta sistemu za upravljanje učenjem (engl. learning management system, LMS) generira podatke o tome tko je pristupio, kada, s koje IP (engl. Internet protocol, IP) adrese i koja je aktivnost provedena. Na taj način prikuplja se mnoštvo podataka o studentima i to tako da se studente pri tom ne ometa u procesu učenja. Dostupni podaci mogu se iskoristiti i tako da se pristupi studenata određenom predmetu na LMS-u promatraju kao vremenski nizovi. U ovom radu pokazano je da...
Multidimensional and multiperspective approach for monitoring e-Inclusion
Multidimensional and multiperspective approach for monitoring e-Inclusion
Nikolina Žajdela Hrustek
Information and communication technologies (ICT) play an important role in the development of knowledge societies which, on the whole, constitute priority for governments worldwide. For a long time, measurement of unequal access to exploiting the potential of ICT used to be based on the digital divide concept. However, due to a strong relationship between ICT use and social inclusion/exclusion confirmed in current research, this concept has lately become inadequate. Such...
Nova metoda za analizu složenih problema odlučivanja temeljena na analitičkom mrežnom procesu i analizi društvenih mreža
Nova metoda za analizu složenih problema odlučivanja temeljena na analitičkom mrežnom procesu i analizi društvenih mreža
Nikola Kadoić
Prilikom odlučivanja potrebno je modelirati utjecaje (zavisnosti) medu elementima strukture problema odlučivanja kako bismo obuhvatili što više informacija o problemu odlučivanja i donijeli ispravnu odluku. Medu metodama za všekriterijsko odlučivanje tek pokoja prilikom izračuna težina kriterija u obzir uzima utjecaje. Te metode su vrlo kompleksne pa se u praksi rijetko koriste, a najpoznatija medu njima jest ANP. U istraživanju ovog doktorskog rada razvijena je nova metoda za...
Novi algoritam za izradu percepcijskih sažetaka temeljen na izdvajanju atributa biometrijskih karakteristika
Novi algoritam za izradu percepcijskih sažetaka temeljen na izdvajanju atributa biometrijskih karakteristika
Bernard Vukelić
S napretkom računalnih i mrežnih tehnologija, količina digitalnih slika koje se prenose ili pregledavaju putem digitalnih uređaja eksponencijalno raste, a u porastu je neovlaštena uporaba kao i krivotvorenje istih. Ovaj doktorski rad bavi se percepcijskim sažetcima koji su „otisak” digitalne slike izveden iz različitih atributa njezina sadržaja, a upotrebljavaju se za provjeru autentičnosti ili identifikaciju digitalnih slika. Postoji mnogo područja njihove primjene:...
Ocjena učinkovitosti upravljanja hrvatskim gradovima metodom omeđivanja podataka (AOMP)
Ocjena učinkovitosti upravljanja hrvatskim gradovima metodom omeđivanja podataka (AOMP)
Tomislav Bogović
Gradovi nemaju jednake potencijale za razvoj i lokalne vlasti na različite načine koriste resurse u upravljanju razvojem što ih čini više ili manje uspješnima. U okviru ovog doktorskogarada provedeno je znanstveno istraživanje efikasnosti korištenja javnih resursa u ostvarivanju određenih učinaka na ekonomske performanse društvenog razvoja, kao mjere učinkovitosti upravljanja gradovima u Republici Hrvatskoj. Korištena je metoda analize omeđivanja...

Pages