Pages

Okvir za razvoj obitelji poslovnih web aplikacija primjenom ontološkoga modela i generatora programskoga koda
Okvir za razvoj obitelji poslovnih web aplikacija primjenom ontološkoga modela i generatora programskoga koda
Daniel Strmečki
Beskonačni ciklus ponovnog programiranja različitih obrazaca i modula poslovnih web aplikacija, na nekoliko različitih projekata, naveo je mnoge programere i istraživače da razmotre mogućnosti daljnje automatizacije njihovog razvoja. Kako bi se malim i srednjim poduzećima omogućila dostupnost poslovnog softvera razvijenog po mjeri, potrebno je smanjiti troškove razvoja, a zadržati ili čak povećati razinu kvalitete. Ponovno iskorištavanje postojećih artefakata i podizanje razine...
Optimalizacija sustava s diskretnim događajima primjenom Petrijevih mreža i genetskih algoritama
Optimalizacija sustava s diskretnim događajima primjenom Petrijevih mreža i genetskih algoritama
Anita Gudelj
Rad obrađuje pretpostavke za izgradnju i primjenu općenitog modela, koji integrira Petrijeve mreže i genetske algoritme s ciljem kontinuiranog nadzora poslova u sustavu s diskretnim događajima (DES) i usmjeravanja sustava u željenom smjeru. U prvoj fazi detaljno je opisana metoda simulacije DES-a pomoću općih Petrijevih mreža (PM). U nastavku predstavljene su osnove određivanja rasporeda poslova, metode evolucijskog računanja, s posebnim naglaskom na genetskih algoritam (GA). U...
Organizational Modeling of Large-Scale Multi-Agent Systems with Application to Computer Games
Organizational Modeling of Large-Scale Multi-Agent Systems with Application to Computer Games
Bogdan Okreša Đurić
The most popular and frequent methods of conducting a system of agents, of smallor large-scale, are those based on swarm intelligence, and organisational models. Organisational models for multi-agent systems are being developed alongside their role in the modern world. Technological improvements lead to creation of systems comprising thousands, or millions, of agents – large-scale multiagent system (LSMAS). Numerous LSMAS application domains (Internet of Everything (IoE), massively...
Potencijalni apsorpcijski kapaciteti organizacije za prihvaćanje inovacije na primjeru informacijskog modeliranja građevine
Potencijalni apsorpcijski kapaciteti organizacije za prihvaćanje inovacije na primjeru informacijskog modeliranja građevine
Sanjana Buć
Prednosti su integriranih i interoperabilnih procesa primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) neupitne, ali njihovo prihvaćanje u hrvatskom graditeljstvu zaostaje za svjetskim trendovima. Cilj ovog istraživanja bio je razviti jedinstven metodološki okvir za ocjenu potencijalnih apsorpcijskih kapaciteta (PAKapa) organizacije u graditeljstvu za prihvaćanje IKT inovacije na primjeru BIM-a. Provedeno je istraživanje primjenom kvalitativnih i kvantitativnih metoda koje...
Prepoznavanje i rješavanje anomalija u modelima procesa uporabom uzoraka
Prepoznavanje i rješavanje anomalija u modelima procesa uporabom uzoraka
Tomislav Vidačić
Modeliranje procesa i metodološka istraživanja modeliranja funkcionalnosti (funkcija, procesa, aktivnosti, operacija, itd.) provode se od početaka razvoja i primjene računala. Pritom su predmet interesa metode i tehnike modeliranja, ali i anomalije modela te njihovo otkrivanje i otklanjanje. Suvremene servisno orijentirane arhitekture, razvoj vođen transformacijom modela i općenito težnja prema automatiziranom razvoju, daju novu važnost...
Prilagodba sadržaja mrežnih stranica za internetske tražilice pomoću strojnoga učenja i obrade prirodnoga jezika
Prilagodba sadržaja mrežnih stranica za internetske tražilice pomoću strojnoga učenja i obrade prirodnoga jezika
Goran Matošević
Optimizacija mrežnih stranica za tražilice (engl. Search engine optimization, SEO) podrazumijeva tehnike pomoću kojih autor mrežnih stranica provodi nad svojim stranicama kako bi one što bolje rangirale u organskim (prirodnim) rezultatima pretraživanja na internetskim tražilicama za odabrane ključne riječi. Taj proces između ostalog uključuje i optimizaciju sadržaja, odnosno prilagodbu sadržaja mrežnih stranica prema preporukama za optimizaciju mrežnih stranica za tražilice...
Pripremljenost srednjoškolskih učenika za nastavu informatike korištenjem udžbenika
Pripremljenost srednjoškolskih učenika za nastavu informatike korištenjem udžbenika
Goran Hajdin
Udžbenici se koriste u svim osnovnim i srednjim školama u Hrvatskoj, a slična je i svjetska praksa. Obavezni su dio većine predmeta, te prate propisani plan i program. Brojna istraživanja usmjerena su na njihovu kvalitetu, strukturu i sadržaj. Manji broj istraživanja usmjeren je na primjenu udžbenika u nastavi, te rezultati ukazuju na potrebu daljnjeg istraživanja načina uporabe udžbenika. U realizaciji nastavnog procesa naglasak je stavljen na pripremu ...
Procjena kvalitete procesa e-obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
Procjena kvalitete procesa e-obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj
Ana Mirković Moguš
Istraživanje koje je provedeno u ovoj doktorskoj disertaciji daje svoj doprinos u procesu identificiranja i primjene kritičnih činitelja kvalitete procesa e-obrazovanja u procjeni kvalitete e-obrazovanja. Na osnovi mnogih znanstvenih i stručnih izvora koji obuhvaćaju raznolike pristupe kvaliteti e-obrazovanja, kao što su standardi kvalitete e-obrazovanja, modeli kvalitete, metodologije, sustavi vrednovanja i niza europskih projekata o kvaliteti...
Programming languages for autopoiesis facilitating semantic wiki systems
Programming languages for autopoiesis facilitating semantic wiki systems
Markus Schatten
Wiki sustavi, progresivna tehnologija kojoj u njezinim počecima neki poznati stručnjaci nisu predvidjeli svijetlu budućnost, danas su u širokoj upotrebi. Sustavi koji svakom pridošlici omogućavaju da na njima ostavi traga, razvijaju se autopoietično u sve impresivnije i impresivnije repozitorije znanja. Možda najpoznatiji primjer takvog sustava, Wikipedia, otvorena enciklopedija Interneta u vrijeme pisanja ovog teksta u svojoj engleskoj inačici broji preko 2.2 milijuna članaka,...
Radni okvir za procjenu i unapređenje kulture informacijske sigurnosti
Radni okvir za procjenu i unapređenje kulture informacijske sigurnosti
Krunoslav Arbanas
Već duži niz godina istraživanja iz domene informacijske sigurnosti ističu kako su upravo informacije ključni resurs svake organizacije koje je, sukladno tome, potrebno primjereno štititi. Međutim, ono što se promijenilo u odnosu na prije dvadesetak godina je činjenica da zaštita informacija temeljena na samo tehničkim mjerama zaštite više nije dovoljna, a informacijska sigurnost više ne predstavlja tehnički nego upravljački problem. Novija istraživanja pokazuju kako je za...
Razvoj metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti uporabom metamodeliranja
Razvoj metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti uporabom metamodeliranja
Martina Tomičić Furjan
Razvoj modela mjerenja organizacijske učinkovitosti i njemu pripadajućeg sustava za mjerenje je proces obuhvaćen kontinuumom strateškog upravljanja razvoja neke organizacije. Svaki model je, kao i svaka organizacija, jedinstven i specifičan, međutim moguće je definirati smjernice i korake u postupku u obliku metodike, koju organizacije mogu primijeniti, kako bi razvojni proces bio jednostavniji i uspješniji. U ovom radu je razvijena metodika mjerenja organizacijske...

Pages