Pages

Razvoj poslovnih aplikacija pristupom linija za proizvodnju softvera
Razvoj poslovnih aplikacija pristupom linija za proizvodnju softvera
Zdravko Roško
Planski pristup ponovnoj upotrebi (engl.reuse) kod razvoja softvera, koji se naziva linijaza proizvodnju softvera (engl.software product lines), uspješno se primjenjuje u poslovnim sektorima kao što su mobilna telefonija, kućna elektronika, auto industrija, brodogradnja, avio industrija, vojna industrija, medicinska oprema, itd.Područje primjene ovog pristupa nije ograničeno samo na navedene industrije, već se odnosi na razvoj softvera općenito, pa tako i na razvoj ...
Razvoj složenih inženjerskih sustava za pročišćavanje vode
Razvoj složenih inženjerskih sustava za pročišćavanje vode
Lovorka Gotal-Dmitrović
U radu je prikazan razvoj modela složenih, inženjerskih sustava u zaštiti okoliša, na način da su izgrađeni modeli dva stvarna, složena, inženjerska sustava za pročišćavanje vode (otpadne vode Grada Čakovca te površinske vode rijeke Drave u Gradu Belišću). Pomoću ova dva modela razvijen je adaptivni model sustava pročišćavanja vode koja po kvaliteti odgovara otpadnoj komunalnoj vodi, a pročišćuje se u vodu koja po kvaliteti odgovara vodi za ljudsku potrošnju....
Računalni oblaci kao dio servisno orijentirane arhitekture
Računalni oblaci kao dio servisno orijentirane arhitekture
Slaven Brumec
U istraživačkom fokusu ovog rada su komercijalni računalni oblaci. Provedena su mjerenja radi određivanja trajanja izvođenja aplikacije u oblaku te uspoređeni tehnički i ekonomski uvjeti njezinog izvođenja u oblaku s uvjetima izvođenja na vlastitim računalnim resursima. Povezivanjem rezultata vlastitih istraživanja s radovima drugih istraživača razvijena je metodika korištenja oblačnog računarstva. Tekst disertacije organiziran je na sljedeći način. U prvom poglavlju...
Simulacijski modeli iterirane zatvorenikove dileme u sustavu agenata limitirane memorije
Simulacijski modeli iterirane zatvorenikove dileme u sustavu agenata limitirane memorije
Jurica Hižak
Višeagentne simulacije na polju evolucijske teorije igara pokazuju da mehanizam direktnog reciprociteta dobro funkcionira u malim grupama gdje se agenti susreću često i gdje prevaranti ne mogu proći nekažnjeno. Ipak, nigdje do sad nije kvantitativno objašnjeno pod kojim uvjetima direktni reciprocitet ustupa mjesto indirektnom reciprocitetu. Za razliku od ranijih modela, simulacijski model predložen u ovom radu uzima u obzir memorijske sposobnosti agenata, kao i energetsku cijenu...
Supporting higher education graduates’ early careers: strategic framework and maturity model for the field of information and communication technologies
Supporting higher education graduates’ early careers: strategic framework and maturity model for the field of information and communication technologies
Katarina Pažur Aničić
In recent years, several national and European strategic documents have recognized the need for closer cooperation among education, businesses and other stakeholders in order to ensure better graduate employability. In this context, it is important to consider not only the quality of study programmes, but also an integrated system for providing support to students within higher education institutions (HEIs). The main goal of this research was to explore how different elements of student...
Sustav za pomoć osobama oštećena vida za potrebe programiranja grafičkih sučelja
Sustav za pomoć osobama oštećena vida za potrebe programiranja grafičkih sučelja
Mario Konecki
Otkad su računala ušla u masovnu uporabu, postojala su nastojanja da se osobe oštećena vida uvedu u svijet programiranja. Međutim, ubrzani razvoj grafičkih sučelja u ovom području doveo je programere oštećena vida do točke u kojoj se više nisu mogli nositi s vizualnim aspektima novih programskih koncepata. Analizirajući trenutno stanje, može se doći do zaključka da je upravo oblikovanje grafičkih sučelja jedan od dominantnih problema programera oštećena vida koji traži...
Sustavi planiranja i upravljanja resursima visokih učilišta
Sustavi planiranja i upravljanja resursima visokih učilišta
Katarina Tomičić-Pupek
U radu je analizirana primjena osnovnih koncepata sustava planiranja i upravljanja resursima (engl.EnterpriseResourcePlanningERPSystems) te su određeni koncepti koji su u strukturnom i semantičkom smislu slični u različitim područjima primjene ERP sustava, a koji su specifični za visoka učilišta. Zatim je provedena sistematizacija i klasifikacija postojećih ERP sustava te analizirati struktura ERP sustava za visoka učilišta. U nastavku rada su analizirani odabrani objavljeni...
Sustavi višestrukih klasifikatora temeljeni na upravljanom odabiru atributa u procjeni kreditnog rizika
Sustavi višestrukih klasifikatora temeljeni na upravljanom odabiru atributa u procjeni kreditnog rizika
Goran Oreški
Kao nastavak prethodnih istraživanja autora, ova doktorska disertacija predstavlja sljedeći korak istraživanja problema klasifikacije kreditnog rizika. Utemeljena na opservaciji ponašanja koje intuitivno primjenjuje društvo u svakodnevnom životu, ideja kombiniranja glasova stručnjaka je dobila posebnu pozornost istraživačke zajednice na području klasifikacije podataka. Sve veći fokus istraživača ali i obećavajući pronalasci na području kombinacije klasifikatora usmjerili su...
Two-dimensional face image classification for distinguishing children from adults based on anthropometry
Two-dimensional face image classification for distinguishing children from adults based on anthropometry
Petra Grd
Classification of face images can be done in various ways. This research uses two-dimensional photographs of people's faces to detect children in images. Algorithm for classification of images into children and adults is developed and existing algorithms are analysed. This algorithm will also be used for age estimation. Through analysis of the state of the art researchon facial landmarks for age estimationand combination with changes that occur in human face morphology during growth and...
Upravljanje kritičnim čimbenicima uspješnosti primjene ERP sustava pomoću Bayesovih mreža vjerojatnosti
Upravljanje kritičnim čimbenicima uspješnosti primjene ERP sustava pomoću Bayesovih mreža vjerojatnosti
Milorad Nikitović
Cilj rada je istraživanjem utvrditi što potpuniji skup utjecajnih kritičnih čimbenika uspjeha primjene ERP (eng. Enterprise Resource Planning) sustava koji će poslužiti kao podloga za izradu modela upravljanja primjene ERP sustava pomoću Bayesove mreže. Ostvarivanje ovog cilja omogućiti će izradu smjernica za uvećanje ukupne uspješnosti primjene ERP rješenja na temelju određenog skupa kritičnih čimbenika. Težinskim faktorima su utvrđene vrijednosti značaja izabrana 32...
Upravljanje odnosima s klijentima kao izvor informacija za oblikovanje i poboljšanje usluga
Upravljanje odnosima s klijentima kao izvor informacija za oblikovanje i poboljšanje usluga
Kornelija Severović
Značaj usluga u suvremenom gospodarskom okruţenju prepoznat je u brojnim zemljama svjetskih ekonomija. Razvoj uslužnog sektora te informacijskih i komunikacijskih tehnologija zahtijeva nove koncepte, pristupe i metode razvoja i upravljanja organizacijom i informacijskim sustavima, što je predmet informacijskih i komunikacijskih znanosti, ali i uslužnih znanosti, kao nove znanstvene discipline. Koristeći se odgovarajućim kombinacijama ...
Upravljanje preciznošću procjene projekata preko indeksa kvalitete
Upravljanje preciznošću procjene projekata preko indeksa kvalitete
Krunoslav Škrlec
Rad obrađuje proces upravljanja projektima u sektoru energetskog građevinarstva i korištenja informacijske tehnologije s ciljem optimiziranja svih čimbenika koji utječu na konačnu ocjenu kvalitete projekta. Provedeno istraživanje u radu usmjereno je prema informacijskom modelu koji je sposoban projicirati potrebnu kvalitetu zgrade s obzirom na uvjete projektiranja, uvjete izgradnje, uvjete zbog odmaka vremena te uvjete zbog korištenja zgrade. Takav model ima zadatak detektirati...

Pages