(1 - 2 of 2)
Poveznica na dokument Pregovaranje s poslovnim partnerima
Poveznica na dokument Instrukcijski dizajn u e-učenju