Šalamun, Maja: Primjena norme ISO 9001 u upravljanju kvalitetom ICT poslovnog sustava

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations