Sever Mališ, Sanja; Keglević Kozjak, Suzana: Revizorova i menadžmentova procjena vremenske neograničenosti poslovanja poduzeća u predstečaju

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations