Juren, Dragana: Odlučivanje o metodologiji vođenja projekata u uvjetima udaljenog rada u informacijsko komunikacijskom sektoru

Total Views / Downloads

Views / Downloads Locations