diplomski rad
Određivanje težina kriterija u višekriterijskom odlučivanju

Mladen Križanec (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike