završni rad
Usporedba parametarskih i neparametarskih metoda za statističku analizu

Maja Cestar (2010)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin