disertacija
Evaluacija tehnika otkrivanja kontrasta za potrebe selekcije atributa radi klasifikacije

Dijana Oreški (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin