(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Korištenje metode prototipiranja u definiranju zahtjeva korisnika