(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Utjecaj usavršavanja menadžera na kvalitetu poslovnog odlučivanja