(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Apache Hadoop
Poveznica na dokument  Komunikacija putem društvenih medija