(1 - 11 od 11)
Poveznica na dokument Koncepti bihevioralne ekonomija
Poveznica na dokument Analiza čimbenika uspješnosti franšiznog poslovanja na primjeru odabranih poduzeća
Poveznica na dokument Utjecaj rodnih razlika na sposobnost donošenja odluka
Poveznica na dokument Utjecaj kontekstualnih čimbenika na upravljanje znanjem
Poveznica na dokument Čimbenici koji utječu na kvalitetu e-usluge
Poveznica na dokument Utjecaj vanjskih čimbenika organizacije na organizacijske promjene poduzeća
Poveznica na dokument Analiza čimbenika oblikovanja organizacije: primjer iz poslovne prakse
Poveznica na dokument Upravljanje organizacijskim promjenama
Poveznica na dokument Životni ciklus organizacije: analiza primjera iz poslovne prakse
Poveznica na dokument Upravljanje kritičnim čimbenicima uspješnosti primjene ERP sustava pomoću Bayesovih mreža vjerojatnosti
Poveznica na dokument Radni okvir za procjenu i unapređenje kulture informacijske sigurnosti