(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Integracija sustava pretraživanja i Adobe Experience Manager-a
Poveznica na dokument Integracija tekstualne tražilice u web aplikacije pomoću Apache Lucene
Poveznica na dokument Analiza društvenih mreža za predviđanje marketinškog trenda