(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Procjena postojeće razine zrelosti IT profesije
Poveznica na dokument Assessing the Digital Maturity Level of Higher Education Institutions