(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Programski jezici svojstveni za problemsku domenu
Poveznica na dokument Jezici za modeliranje programskog proizvoda