(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Višeagentna aplikacija za analitiku API pristupnih točaka temeljena na mikroservisnoj arhitekturi
Poveznica na dokument Pametna zgrada kao višeagentni sustav
Poveznica na dokument Pametni grad kao višeagentni sustav