(1 - 17 od 17)
Poveznica na dokument Računovodstveno praćenje dugotrajne nematerijalne imovine
Poveznica na dokument  Financijska imovina poduzeća
Poveznica na dokument Modeli podsustava upravljanja IT imovinom
Poveznica na dokument Dugotrajna imovina i obračun amortizacije
Poveznica na dokument Kratkotrajna imovina i metode obračuna
Poveznica na dokument Računovodstveno praćenje potraživanja od kupaca
Poveznica na dokument Računovodstvo dugotrajne materijalne imovine kod poduzeća koja koriste obračunsko računovodstvo
Poveznica na dokument Utjecaj računovodstvenih politika s područja obračuna kratkotrajne imovine na financijske izvještaje poduzeća
Poveznica na dokument Utjecaj računovodstvenih politika s područja obračuna kratkotrajne imovine na financijske izvještaje poduzeća
Poveznica na dokument Utjecaj investicija na konkurentnost i efikasnost malih i srednjih poduzeća
Poveznica na dokument Analiza ročne usklađenosti imovine i izvora imovine proizvodnog poduzeća
Poveznica na dokument Značaj IT menadžmenta za informacijsku ekonomiju i usluge
Poveznica na dokument Procjena zrelosti korištenja informacijske imovine u poduzeću
Poveznica na dokument Informacije kao poslovni resurs
Poveznica na dokument Upravljanje zrelošću korištenja informacijske imovine
Poveznica na dokument Zaštita informacijske imovine kao temeljnog poslovnog resursa