(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Prepoznavanje rukom pisanih simbola primjenom konvolucijske neuronske mreže