(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Metode za analizu odluka kada nisu poznate preferencije donositelja odluke