(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Razvoj i evaluacija usluge proširene stvarnosti
Poveznica na dokument Prepoznavanje rukom pisanih simbola primjenom konvolucijske neuronske mreže