(1 - 3 od 3)
Poveznica na dokument Komunikacija u procesima odlučivanja
Poveznica na dokument Utjecaj obitelji na ponašanje potrošača
Poveznica na dokument Primjena umjetne inteligencije u marketingu