(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Analiza komunikacije političkog sadržaja na Twitteru
Poveznica na dokument Analiza društvenih mreža za predviđanje marketinškog trenda