(1 - 6 od 6)
Poveznica na dokument Unapređenje poslovnih procesa podsustava prodaje primjenom IKT
Poveznica na dokument Razvoj prototipske aplikacije za odabrane procese komercijalnog sektora tekstilno-proizvodnog poduzeća
Poveznica na dokument Primjena društvenih platformi za unapređenje procesa prodaje
Poveznica na dokument Značaj poslovne komunikacije u funkciji unapređenja imidža
Poveznica na dokument Aktivnosti unapređenja prodaje
Poveznica na dokument Procjena učinaka uvođenja ICT na modelu poslovnih procesa