diplomski rad
Map Reduce kao tehnika za obradu velikih količina polustrukturiranih podataka

Mario Nikolaus (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti