završni rad
Utjecaj kretanja troškova u kratkom roku na rezultat poslovanja poduzeća

Maja Matić (2009)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin