diplomski rad
Suradnja škole i roditelja – važan činitelj učenikove uspješnosti

Ivana Špoljarić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Katedra za strane jezike i općeobrazovne discipline