završni specijalistički
Doprinos društveno odgovornog poslovanja sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu

Ana Šijaković (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin