disertacija
Računalni oblaci kao dio servisno orijentirane arhitekture

Slaven Brumec (2011)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin