završni specijalistički
Matematička karakterizacija dijagrama poslovnih procesa u svrhu poboljšanja upravljanja operacijskim rizicima

Dušan Munđar (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin