Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Revizorova i menadžmentova procjena vremenske neograničenosti poslovanja poduzeća u predstečaju

Sever Mališ, Sanja; Keglević Kozjak, Suzana (2016)