Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
The role of bonding and bridging cognitive social capital in shaping entrepreneurial intention in transition economies

Vuković, Ksenija; Kedmenec, Irena; Postolov, Kiril; Jovanovski, Kiril; Korent, Dina (2017)