Stručni rad - Poglavlje u knjizi
Međunarodni/globalni marketing

Dobrinić, Damir (2010)