završni rad
Komparativna analiza tržišta kapitala tranzicijskih zemalja

Dinko Galetić (2008)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin