disertacija
Procjena kvalitete procesa e-obrazovanja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj

Ana Mirković Moguš (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin