disertacija
Metodologija vrjednovanja kvalitete u korištenju aplikacijama Web 2.0

Tihomir Orehovački (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin