diplomski rad
Lean startup – menadžerski pristup za racionalne poslovne odluke

Maja Lalić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Katedra za organizaciju