diplomski rad
Upravljanje rizicima u bankovnom poslovanju – analiza banaka u Republici Hrvatskoj

Sanja Pajtak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Katedra za gospodarstvo