Pages

A framework for Allocation of Software Components onto a Heterogeneous Computing System
A framework for Allocation of Software Components onto a Heterogeneous Computing System
Ivan Švogor
A recent development of heterogeneous platforms (i.e. those containing different types of computing units such as multicore CPUs, GPUs, and FPGAs) has enabled significant improvements in performance of real-time data processing. However, due to increased development efforts for such platforms, they are not fully exploited. To use the full potential of such platforms, we need new frameworks and methods for capturing the optimal configuration of the software. Different configurations, i.e....
A proposal of an ontology-based methodological framework for multi-platform mobile applications development
A proposal of an ontology-based methodological framework for multi-platform mobile applications development
Zlatko Stapić
Software development teams are faced with the lack of interoperability during the development of mobile applications for two or more target platforms. The development for second and every other platform means a new project with a need to repeat almost all the phases defined by the chosen methodology but with a narrow possibility of reuse of the already defined artifacts. The existing efforts of professional and scientific community to solve this problem have a similar approach (code once,...
Adaptabilni sustav poučavanja sviranja bubnjeva s ugrađenim mehanizmom prilagođenoga dinamičkoga generiranja lekcija u stvarnom vremenu
Adaptabilni sustav poučavanja sviranja bubnjeva s ugrađenim mehanizmom prilagođenoga dinamičkoga generiranja lekcija u stvarnom vremenu
Mladen Konecki
U prvom dijelu ove doktorske disertacije dan je pregled znanstvene literature vezan uz primjenu računalne tehnologije u kontekstu učenja sviranja glazbenih instrumenata. Identificirani su postojeći koncepti na temelju kojih je kreiran novi konceptualni model adaptabilnog sustava poučavanja sviranja glazbenih instrumenata koji je nadograđen mehanizmom generiranja lekcija u stvarnom vremenu i mehanizmom za otklanjanje učestalih grešaka. Na temelju tog konceptualnog modela kreiran je...
Agent-based Framework for Modelling and Simulation of Resource Management in Smart Self-Sustainable Human Settlements
Agent-based Framework for Modelling and Simulation of Resource Management in Smart Self-Sustainable Human Settlements
Igor Tomičić
A human settlement may exist in an environment which does not allow the use of central resource distribution systems such as national electrical grid, municipal water supply, etc., or where the use of such systems is not preferable by its inhabitants. In such scenarios, there is a need for managing resources that are being produced, stored, and consumed, within the boundaries of such settlements, with a goal to maintain the self-sustainability of such settlement. Settlements are hereafter...
Agilna metoda za elektroničko učenje usmjereno Romima
Agilna metoda za elektroničko učenje usmjereno Romima
Krunoslav Bedi
U ovom doktorskom radu istraženo je na koji se način alternativnim agilnim pristupom, konkretno scrum metodom, mogu identificirati poteškoće učenika romske nacionalne manjine u cilju prilagodbe, nadzora i transparentnosti nastavnog procesa e-učenja usmjerenog manjinama. Temeljno je ljudsko pravo obrazovanje, ali ono općenito nije postignuto kod nacionalnih manjina u svijetu. Danas klasične metode nisu dovoljno fleksibilne i brze u kreiranju obrazovnog procesa prilagođenog...
An Online Syntactic and Semantic Framework for Lexical Relations Extraction Using Natural Language Deterministic Model
An Online Syntactic and Semantic Framework for Lexical Relations Extraction Using Natural Language Deterministic Model
Marko Orešković
Given the extraordinary growth in online documents, methods for automated extraction of semantic relations became popular, and shortly after, became necessary. This thesis proposes a new deterministic language model, with the associated artifact, which acts as an online Syntactic and Semantic Framework (SSF) for the extraction of morphosyntactic and semantic relations. The model covers all fundamental linguistic fields: Morphology (formation, composition, and word paradigms), Lexicography...
Application Programming Interfaces (APIs) Based Interoperability of Cloud Computing
Application Programming Interfaces (APIs) Based Interoperability of Cloud Computing
Darko Andročec
Cloud computing paradigm is accepted by an increasing number of organizations due to significant financial savings. On the other hand, there are some issues that hinder cloud adoption. One of the most important problems is the vendor lock-in and lack of interoperability as its outcome. The ability to move data and application from one cloud offer to another and to use resources of multiple clouds is very important for cloud consumers.The focus of this dissertation is on the interoperability...
Automatizacija postupka određivanja redoslijeda razvoja podsustava informacijskog sustava
Automatizacija postupka određivanja redoslijeda razvoja podsustava informacijskog sustava
Robert Kudelić
Prilikom razvoja informacijskog sustava potrebno je odrediti slijed razvoja podsustava informacijskog sustava. Ovaj problem trenutno nije formalno riješen. Stoga predlažemo rješenje koje će kao kriterij, određivanja slijeda razvoja podsustava informacijskog sustava, imati sumu težina povratnih lukova u slijedu podsustava informacijskog sustava. Nadalje, dokazali smo kako je ovaj problem NP-potpun, NP-težak, i APX-težak. Isto tako, kako bismo riješili ovaj problem osmislili smo:...
Automatsko prevođenje izvornog koda za programske jezike klasičnog računala u izvorni kod za programske jezike kvantnog računala
Automatsko prevođenje izvornog koda za programske jezike klasičnog računala u izvorni kod za programske jezike kvantnog računala
Alan Bojić
Kvantno računalo koristi kvantnomehaničke efekte poput kvantne prepletenosti i kvantne superpozicije prilikom obrade informacija. Ukoliko jednoga dana kvantno računalo zaista postane komercijalni proizvod, pojavit će se potreba za automatskim prevođenjem izvornoga koda za programske jezike klasičnoga računala u izvorni kod za programske jezike kvantnoga računala zbog toga što će takav pristup ubrzati tranziciju postojećih aplikacija te će ujedno omogućiti razvojnim programskim...
Development of Methodology for Computer Assisted Information Systems Auditing
Development of Methodology for Computer Assisted Information Systems Auditing
Mario Žgela
Praksa pokazuje da brojne prijevare zasnovane na računalnoj tehnologiji predstavljaju novi i sofisticirani oblik suvremenog kriminala koji po svojim posljedicama može biti dramatičan, ne samo za pojedine poslovne sustave, već i globalno. Budući da se ovaj oblik kriminala realizira kroz informacijske sustave, njihova revizija, kao sastavni dio potrebnih kontrolnih mehanizama, danas postaje nezaobilazna. No, postojeće metode revizije informacijskih sustava tek se...
Development of an ePortfolio System Success Mode
Development of an ePortfolio System Success Mode
Igor Balaban
Electronic Portfolio constitutes an extension to e-learning and has therefore been very strongly popularized in the last few years. Since the field of ePortfolio is still unexplored, there is not a model to describe the successful implementation of an ePortfolio taking into account the individual (student, educator), academic institution, and industry (employer) level. However, research conducted so far refer to the importance of ePortfolio system and suggest the need to develop...
Evaluacija tehnika otkrivanja kontrasta za potrebe selekcije atributa radi klasifikacije
Evaluacija tehnika otkrivanja kontrasta za potrebe selekcije atributa radi klasifikacije
Dijana Oreški
Zadnja dva desetljeća ogroman je porast količine podataka koji se pohranjuju u digitalnom formatu. Zahvaljujući današnjim tehnologijama prikupljanje podataka prestaje biti problem, a u fokus zanimanja dolazi njihova analiza i dobivanje vrijednih informacija iz podataka (znanja). Centralno za taj problem je proces otkrivanja znanja u podacima. Proces se sastoji od nekoliko koraka, a priprema podataka koja obuhvaća čišćenje podataka i selekciju atributa...

Pages