završni rad
Alati za konceptualno modeliranje baza podataka

Tina Mehanović (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Katedra za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti