disertacija
Hibridne tehnike kombinatorne optimizacije temeljene na genetskim algoritmima s primjenom na odabir atributa u ocjenjivanju kreditnog rizika građana

Stjepan Oreški (2014)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin