disertacija
Novi algoritam za izradu percepcijskih sažetaka temeljen na izdvajanju atributa biometrijskih karakteristika

Bernard Vukelić (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike