Nikolaus, Mario: Map Reduce kao tehnika za obradu velikih količina polustrukturiranih podataka

Ukupno Pogleda / Preuzimanja

Lokacije Pogleda / Preuzimanja