završni rad
Primjena višekriterijske teorije korisnosti (MAUT metode) u donošenju poslovne odluke

Ivona Crnac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin
Katedra za organizaciju