završni specijalistički
Marketinško usmjeravanje prehrambene industrije prema potrošačima digitalnog doba – generaciji Milenijalaca

Silvija Podoreški (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin